تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 58 : 5
  • تقدیرامام جمعه محترم ازدختران خردسال به مناسبت روزدختر.

  • ازمهمترین نیازهای امروزجهان اسلام برائت ازمشرکین وکفاربه خاطر سیاست های شیطانی است.

  • تجربه 40ساله انقلاب اسلامی ثابت کرده است حقوق بشرآمریکایی،سخنی باطل وبی منطق است.

  • برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرنیم ور با محوریت نمازجمعه.

حسین رجبی
حسین رجبی
مسئول ستاد

مصطفی ابراهیم زاده تواضع
مصطفی ابراهیم زاده تواضع
مسئول امور جوانان
حسن اسفندیاری
حسن اسفندیاری
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین اسفندیاری
حسین اسفندیاری
معاونت فرهنگی و تبلیغی
یاسر اسفندیاری
یاسر اسفندیاری
معاونت سیاسی - اجتماعی
فضه رجبی
فضه رجبی
معاونت خواهران