تاريخ روز

پنج شنبه 1398/9/14 - 24 : 19
  • خطیب نماز جمعه نهبندان : فرمانداران صادقانه وضعیت مردم را به مرکز منتقل کنند

  • خطیب نماز جمعه نهبندان : رمز پیروزی بسیج مردمی بودن آن است

  • افتتاحیه مرکز روان شناختی نهبندان با حضور امام جمعه

  • دیدار بسیجان شهرستان به مناسبت هفته بسیج با امام جمعه نهبندان

هادی محمدی
هادی محمدی
مسئول ستاد

مسعود لاله
مسعود لاله
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد فرهی
محمد فرهی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسین اردونی
حسین اردونی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مرضیه بخشی
مرضیه بخشی
معاونت خواهران