تاريخ روز

سه شنبه 1398/2/31 - 57 : 2
  • کرسی تلاوت در ماه خدا در مسجد جامع نگین شهر

  • جشن میلاد حضرت رقیه در منزل شهروندان

  • جشن نیمه شعبان در منزل شهروندان

  • جشن نیمه شعبان در مدرسه شهید صفر رجبلو

قربان نعیمی نظام آباد
قربان نعیمی نظام آباد
مسئول ستاد

کبری نعیمی نظام آباد
کبری نعیمی نظام آباد
معاونت خواهران
نوروزعلی نعیمی
نوروزعلی نعیمی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
کاظم علی پور
کاظم علی پور
معاونت اداری و پشتیبانی
صفدر مضمون ملاشاهی
صفدر مضمون ملاشاهی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نظر ارقات
نظر ارقات
معاونت سیاسی - اجتماعی
قنبر فراهی
قنبر فراهی
مسئول امور جوانان