تاريخ روز

سه شنبه 1398/4/25 - 42 : 10
  • همکاری با اردو های جهادی جهت ساخت خانه برای یک خانواده مستضعف

  • دیدار مسئول استان گلستان با امام جمعه محترم نگین شهر

  • نماز عید فطر

  • سخنرانی امام جمعه محترم نگین شهر در مسجد جامع دلند به مناسبت رحلت امام خمینی (ه)

قربان نعیمی نظام آباد
قربان نعیمی نظام آباد
مسئول ستاد

کبری نعیمی نظام آباد
کبری نعیمی نظام آباد
معاونت خواهران
نوروزعلی نعیمی
نوروزعلی نعیمی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
کاظم علی پور
کاظم علی پور
معاونت اداری و پشتیبانی
صفدر مضمون ملاشاهی
صفدر مضمون ملاشاهی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نظر ارقات
نظر ارقات
معاونت سیاسی - اجتماعی
قنبر فراهی
قنبر فراهی
مسئول امور جوانان