تاريخ روز

چهارشنبه 1397/6/28 - 31 : 1
  • معارفه روحانی طرح هجرت روستای سوها

  • دیدار قاری استانی وریئس تبلیغات با امام جمعه

  • دیدار اداره ورزش وقهرمان وشوو با امام جمعه

  • دیدارنوروزی مسئولان با امام جمعه محترم

حامد اسمی
حامد اسمی
مسئول ستاد

پريناز بشيري
پريناز بشيري
معاونت خواهران
اروجعلي ابراهيمي
اروجعلي ابراهيمي
مسئول امور جوانان
صمد پارسي
صمد پارسي
معاونت سیاسی - اجتماعی
شمسعلي محمودي
شمسعلي محمودي
معاونت اداری و پشتیبانی
فردين نظافتي نمين
فردين نظافتي نمين
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اباصلت آذري
اباصلت آذري
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی