تاريخ روز

جمعه 1398/12/2 - 42 : 10
  • گزارش نمازجمعه، جمعه سوم بهمن ماه سال جاری

  • جشن چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلای برگزار شد.

  • گردهمایی فعالان فرهنگی شهرستان نجف آباد برگزار گردید.

  • گزارش نمازجمعه، جمعه دوم بهمن ماه سال جاری

مهری جوزقیان
مهری جوزقیان
معاونت خواهران
بتول حجتی
بتول حجتی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمدرضا کرداریان
محمدرضا کرداریان
معاونت اداری و پشتیبانی