تاريخ روز

جمعه 1400/9/12 - 11 : 7
  • آمریکایی ها که زمانی عربده می کشیدند امروز مجبور شدن با ذلت از افغانستان خارج شوند و هرکاری توانستند بر ضد کشورهای مسلمان انجام دادند ولی هیچ دستاوردی نداشتند.

  • غبارروبی گلزار مطهر شهدای انقلاب اسلامی بمناسبت هفته دفاع مقدس

  • چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند برگزار گردید.

  • مسئولان با همت بلند وظایف خود را انجام دهند و در خدمت به مردم شب از روز نشناسند.

وجیه الله میرزائی
وجیه الله میرزائی
مسئول ستاد

عباس مولوی
عباس مولوی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد بهشتی خواه
محمد بهشتی خواه
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی گودرزی
علی گودرزی
معاونت اداری و پشتیبانی
اکرم حیدری
اکرم حیدری
معاونت خواهران