تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 18 : 12
  • تقدیرازجوانان فعال در برگزاری نمازجمعه ملاثانی

  • فضاسازی محیطی به صورت پوستر وبنر

  • حضورامام جمعه ملاثانی درصدا وسیما مرکزاستان به مناسبت 5مرداد

  • برگزاری مسابقات فرهنگی به مناسبت 5مرداد در شهرملاثانی