تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 36 : 4
  • حضور امام جمعه محترم محمدشهردرمراسم گرامیداشت نهم دیماه

  • حضورمسئول دفترامام جمعه محمدشهردرمراسم گرامیداشت نهم دیماه

  • حضور مسئول محترم ستادبرگزاری نمازجمعه محمدشهر در مراسم گرامیداشت نهم دیماه

  • حضور مسئول دفتر امام جمعه محمدشهر در مراسم گرامیداشت نهم دیماه

محمد قدوسی
محمد قدوسی
مسئول ستاد

ابوالفضل کریمخانلو
ابوالفضل کریمخانلو
معاونت سیاسی - اجتماعی
طاهره فیروزی
طاهره فیروزی
معاونت خواهران