تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/30 - 41 : 12
  • خطبه های نماز جمعه محمد شهر مورخه 96/6/17

  • تجلیل ازنمازگزاران سادات درنماز جمعه محمدشهر

  • پذیرایی شیرینی وشربت وشکلات از نمازگزاران جمعه محمدشهری

  • اهداءشال سبزوتبریک عیدغدیر به کارکنان سید شهرداری محمدشهر

محمد قدوسی
محمد قدوسی
مسئول ستاد

ابوالفضل کریمخانلو
ابوالفضل کریمخانلو
معاونت سیاسی - اجتماعی
طاهره فیروزی
طاهره فیروزی
معاونت خواهران