تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 52 : 6
  • اردوی زیارتی حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) اعضای ستادبرگزاری نمازجمعه محمدشهر

  • اردوی زیارتی حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) اعضای ستادبرگزاری نمازجمعه محمدشهر

  • اردوی زیارتی حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) اعضای ستادبرگزاری نمازجمعه محمدشهر

  • اردوی زیارتی حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) اعضای ستادبرگزاری نمازجمعه محمدشهر

محمد قدوسی
محمد قدوسی
مسئول ستاد

ابوالفضل کریمخانلو
ابوالفضل کریمخانلو
معاونت سیاسی - اجتماعی
طاهره فیروزی
طاهره فیروزی
معاونت خواهران