تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 46 : 19
  • دیدار فرمانده کلانتری شهرمهاجران با امام جمعه

  • مراسم تکریم وتجلیل از بازنشستگان پتروشیمی شازند

  • جلسه زائرسرای شهرمهاجران در دفتر امام جمعه

  • دیدار با فرمانده کلانتری شهر مهاجران در هفته نیروی انتظامی

احمد حیدری
احمد حیدری
مسئول ستاد

سید محمد حیدری
سید محمد حیدری
معاونت سیاسی - اجتماعی
حمید حیدری
حمید حیدری
معاونت اداری و پشتیبانی
فریدون سلامی
فریدون سلامی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فاطمه نوری
فاطمه نوری
معاونت خواهران
محمد باقر هواشم زاده
محمد باقر هواشم زاده
مسئول امور جوانان
سید ابوالفضل رفیع
سید ابوالفضل رفیع
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی