تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 5 : 6
  • دیدار امام جمعه محترم شهرستان میناب با رئیس اداره دادگستری این شهرستان

  • دیدار امام جمعه محترم شهرستان میناب با دادستان این شهرستان

  • دیدار امام جمعه محترم شهرستان میناب با رئیس اداره صنعت معدن تجارت .و رئیس اتاق اصناف این شهرستان

  • دیدار امام جمعه محترم شهرستان میناب با رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان

غلامحسین عادل زاده
غلامحسین عادل زاده
مسئول ستاد