تاريخ روز

جمعه 1398/12/9 - 18 : 0
  • خونخواران وابسته به استکبار تحمل یک عزاداری آرام را هم ندارند/ مردم میبد مشارکت خود را در سرشماری بیشتر کنند

  • ملتی که محرم و عاشورا دارد شکست ناپذیر است / در کنار انقلاب اسلامی و ولایت و امامت قرار بگیرید

  • ارتباط آموزش عالی باید در بعد بین المللی ارتقاء یابد / نباید دستاوردهای مراکز علمی را دست کم بگیریم

  • طرح شناسنامه ازدواج باید برای خانواده ها مجانی انجام گیرد / عزاداری می تواند فرصتی برای کاهش آسیب های اجتماعی باشد

کمال سلیمانی راد
کمال سلیمانی راد
مسئول ستاد

سید انبیا رهبری
سید انبیا رهبری
مسئول امور جوانان
حسین فلاح
حسین فلاح
معاونت اداری و پشتیبانی
علی زارع
علی زارع
معاونت سیاسی - اجتماعی
صولت صداقت
صولت صداقت
معاونت خواهران