تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 51 : 14
  • مشروح خطبه های نماز جمعه مشکین شهر 21 اردیبهشت 97

  • مشروح خطبه های نماز جمعه مشکین شهر 14 اردیبهشت 97

  • مشروح خطبه های نماز جمعه مشکین شهر 7 اردیبهشت 97

  • برگزاری جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه مشگین شهر با حضور امام جمعه محترم

طاهر مهدی پور
طاهر مهدی پور
مسئول ستاد

فاطمه بوداقی
فاطمه بوداقی
معاونت خواهران
یوسف بوداقی
یوسف بوداقی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی بدلی
علی بدلی
مسئول امور جوانان
التماس ابراهیمی
التماس ابراهیمی
معاونت سیاسی - اجتماعی
جواد دهقانی
جواد دهقانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد جعفری
محمد جعفری
معاونت فرهنگی و تبلیغی