تاريخ روز

چهارشنبه 1396/12/2 - 27 : 13
  • مشروح خطبه های نماز جمعه مشکین شهر 27 بهمن 96

  • مشروح خطبه های نماز جمعه مشکین شهر 20 بهمن 96

  • مشروح خطبه های نماز جمعه مشکین شهر 13 بهمن 96

  • برگزاری جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه مشکین شهر بمناسبت آغاز دهه مبارک فجر

طاهر مهدی پور
طاهر مهدی پور
مسئول ستاد

فاطمه بوداقی
فاطمه بوداقی
معاونت خواهران
یوسف بوداقی
یوسف بوداقی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی بدلی
علی بدلی
مسئول امور جوانان
التماس ابراهیمی
التماس ابراهیمی
معاونت سیاسی - اجتماعی
جواد دهقانی
جواد دهقانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد جعفری
محمد جعفری
معاونت فرهنگی و تیلبغی