تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 18 : 12
  • مراسم شهادت امام موسی بن جعفر (ع)

  • سخنرانی در جمع معتکفین

  • دیدار با مسئول تشریفات ریاست جمهوری

  • دیدار با نویسنده کتاب سردار بی بی مریم بختیاری