تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 9 : 16
  • نقش تاثیر گذار زنان در رویدادهای تاریخی

  • مشهد، میزبان اقامه بزرگ ترین نماز جمعه کشور است

  • جغرافیای پیچیده خراسان رضوی؛ عامل اخلال در سرکشی از ستادها و ائمه جمعه

  • گرامیدااشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه استان

محمدحسین حسین نژاد
محمدحسین حسین نژاد
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
اصغر آخوندی
اصغر آخوندی
معاونت اداری و پشتیبانی