تاريخ روز

سه شنبه 1395/10/28 - 22 : 12
  • مراسم ترحیم آیت الله رفسنجانی در حرم رمطهر امام رضا(ع) برگزار شد

  • جدول برنامه های ستاد نماز جمعه مشهد مقدس

  • خطبه ی دوم

  • خطبه ی اول

سجاد زارعی شاندیز
سجاد زارعی شاندیز
مسئول ستاد
عبدالرضا رضوانی
عبدالرضا رضوانی
مسئول ستاد
کاظم اکبری غلام
کاظم اکبری غلام
مسئول ستاد
علی اله یاری
علی اله یاری
مسئول ستاد
محمد جواد نظرپور
محمد جواد نظرپور
مسئول ستاد
فاطمه طاووسی
فاطمه طاووسی
مسئول ستاد
غلام رضا جهانی
غلام رضا جهانی
مسئول ستاد

حسن ضیائی
حسن ضیائی
مسئول امور جوانان