تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 38 : 3
  • "راهپیمایی اربعین" ابزار تشکیلات‌سازی انسجام جهانی شیعه است

  • انتقاد شدید از "واردات بی‌رویه"؛ با چه سیاستی باید راه را برای عده‌ای باز کرد تا برای خودشان ثروت انباشته کنند؟

  • "ترامپ" را عَلَم کردند تا ایران بترسد و امتیاز بدهد؛ اروپا می‌خواهد "اقتدار دفاعی‌" را کنار بگذاریم

  • به اسم شادی جوانان نباید بساط گناه را فراهم کرد

محمدحسین حسین نژاد
محمدحسین حسین نژاد
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
اصغر آخوندی
اصغر آخوندی
معاونت اداری و پشتیبانی
مهرداد شفقی
مهرداد شفقی
مسئول امور جوانان