تاريخ روز

شنبه 1395/11/2 - 2 : 21
  • جدول برنامه های ستاد نماز جمعه مشهد مقدس

  • جدول برنامه های ستاد نماز جمعه مشهد مقدس

  • خطبه ی دوم 24دیماه95

  • خطبه ی اول 24دیماه95

سجاد زارعی شاندیز
سجاد زارعی شاندیز
مسئول ستاد