تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 36 : 3
  • تجهیز کتابخانه روستای عبدل اباد .با حضور امام جمعه وفرمانداروسایر مسئولین

  • دیدار امام جمعه شهرستان با کاروان پیاده به حرم امام رضا ع شهر شادمهر

  • مراسم راهپیمایی 13 ابان در مه ولات

  • جلسه ستاد نماز جمعه

محمد جواد یوسفیان
محمد جواد یوسفیان
مسئول ستاد

علی یعقوب نیا
علی یعقوب نیا
معاونت فرهنگی و تیلبغی
حسین سلوکی
حسین سلوکی
مسئول امور جوانان
اسماعیل رحمتی
اسماعیل رحمتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
احمد احمدنیا فیض آبادی
احمد احمدنیا فیض آبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی اکبر آخوندی
علی اکبر آخوندی
معاونت سیاسی - اجتماعی
میترا اصغرزاده کاریزکی
میترا اصغرزاده کاریزکی
معاونت خواهران