تاريخ روز

سه شنبه 1395/10/28 - 19 : 12
  • مراسم غبار روبی حریم رضوی

  • مراسم هفتمین روزدر گذشت ایت الله رفسنجانی در محل هیئت ابو الفظلی روستای عبدل ایاد فیض اباد

  • مراسم یادبود ایت الله هاشمی رفسنجانی شهرستان مه ولات

  • سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه 10.10.95

محمد جواد یوسفیان
محمد جواد یوسفیان
مسئول ستاد
خدیجه کریمی اصل
خدیجه کریمی اصل
مسئول ستاد
میترا اصغر زاده
میترا اصغر زاده
مسئول ستاد
محمد میر قلی زاده
محمد میر قلی زاده
مسئول ستاد

عباس علی فاطمی
عباس علی فاطمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عباسعلی فاطمی
عباسعلی فاطمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سید محمد ابریشمی
سید محمد ابریشمی
معاونت اداری و پشتیبانی
اسماعیل مهر انگیز
اسماعیل مهر انگیز
مسئول امور جوانان
محمد ایما ن طلب
محمد ایما ن طلب
معاونت سیاسی - اجتماعی