تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 22 : 9
  • دیدار ائمه جمعه شهرستان گناباد ، فیض اباد ، کاخک و برخی روحانیون گناباد با نماینده ولی فقیه در مشهد مقدس

  • سال نو. دیدار ریاست اداره اموزش وپرورش به همراه همراهان وریاست اداره بنیاد مسکن با امام جمعه

  • سال نو مبارک .دیدار ریاست اداره تبلیغات شهرستان با امام جمعه

  • سال نو مبارک .دیدار فرماندهی انتظامی شهرستان به همراه سایر همکاران با امام جمعه

محمد جواد یوسفیان
محمد جواد یوسفیان
مسئول ستاد

علی یعقوب نیا
علی یعقوب نیا
معاونت فرهنگی و تیلبغی
اسماعیل مهر انگیز
اسماعیل مهر انگیز
مسئول امور جوانان
اسماعیل رحمتی
اسماعیل رحمتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
احمد احمدنیا فیض آبادی
احمد احمدنیا فیض آبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
نرجس دیندار
نرجس دیندار
معاونت خواهران