تاريخ روز

شنبه 1395/11/2 - 1 : 21
  • مراسم غبار روبی حریم رضوی

  • مراسم هفتمین روزدر گذشت ایت الله رفسنجانی در محل هیئت ابو الفظلی روستای عبدل ایاد فیض اباد

  • مراسم یادبود ایت الله هاشمی رفسنجانی شهرستان مه ولات

  • سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه 10.10.95

محمد جواد یوسفیان
محمد جواد یوسفیان
مسئول ستاد

عباس علی فاطمی
عباس علی فاطمی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سید محمد ابریشمی
سید محمد ابریشمی
معاونت اداری و پشتیبانی
اسماعیل مهر انگیز
اسماعیل مهر انگیز
مسئول امور جوانان
محمد ایما ن طلب
محمد ایما ن طلب
معاونت سیاسی - اجتماعی