تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 10 : 19
  • دیدار ریاست ادره برق شهرستان به همراه سایر همکاران با امام جمعه

  • مسابقات استانی قران ویژه دانش اموزان دختر در فیض اباد اغاز شد

  • جلسه ستاد امربه معروف ونهی از منکر شهرستان با حضور امام جمعه وسایر اعضاء برگزار شد .

  • جشن میلاد حضرت زین العابدین ع در مسجد جامع فیض اباد

محمد جواد یوسفیان
محمد جواد یوسفیان
مسئول ستاد

علی یعقوب نیا
علی یعقوب نیا
معاونت فرهنگی و تیلبغی
اسماعیل مهر انگیز
اسماعیل مهر انگیز
مسئول امور جوانان
اسماعیل رحمتی
اسماعیل رحمتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
احمد احمدنیا فیض آبادی
احمد احمدنیا فیض آبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
نرجس دیندار
نرجس دیندار
معاونت خواهران