تاريخ روز

شنبه 1397/6/31 - 29 : 4
  • عید غدیر

  • هفته دولت

  • دعای روز عرفه

  • نماز عید قربان

رضا عسکریانزاده مهابادی
رضا عسکریانزاده مهابادی
مسئول ستاد

محمد رضا عبداله زاده
محمد رضا عبداله زاده
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضا ابراهیمی
رضا ابراهیمی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمود خدایاری
محمود خدایاری
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالفض عصارزاده
ابوالفض عصارزاده
مسئول امور جوانان
زهرا معبدی
زهرا معبدی
معاونت خواهران