تاريخ روز

چهارشنبه 1399/1/13 - 17 : 23
  • حضور حجج اسلام مهدی نقوی ومرتضی محیطی وعلی امینی به ترتیب«ائمه جمعه لنگرودوکومله واطاقور»درسپاه ناحیه لنگرودبمناسبت روزپاسدار

  • حضورحجةلاسلام مهدی نقوی«امام جمعه لنگرود»وهیئت همراه دربیمارستان امینی

  • حضورحجةالاسلام مهدی نقوی«امام جمعه لنگرود»به مناسبت روزپاسداروسالروزشهادت سردارحسین املاکی برمزاریادبودایشان

  • بازدیدحجةالاسلام مهدی نقوی«امام جمعه لنگرود»ازگروه جهادی گندزدایی پایگاه امام رضا(ع)

حامد اسماعیل زاده
حامد اسماعیل زاده
مسئول ستاد

اسماعیل ادیب مرادی
اسماعیل ادیب مرادی
مسئول امور جوانان
سجاد گوهری لیلی
سجاد گوهری لیلی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
مهدی انگاره
مهدی انگاره
معاونت اداری و پشتیبانی
بنیامین فاتح پور اطاقوری
بنیامین فاتح پور اطاقوری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
لیلا رمضانی سلطانمرادی
لیلا رمضانی سلطانمرادی
معاونت خواهران
هادی حبیبی
هادی حبیبی
معاونت سیاسی - اجتماعی