تاريخ روز

چهارشنبه 1398/2/4 - 18 : 22
  • مختاربابایی درحال اذان جمعه30فروردین98لنگرود

  • محمد رضا بابایی درحال قرائت قران در آغاز آیین جمعه 30 فروردین 98 لنگرود

  • دکتر فرزین غفاری راد در حال ویزیت رایگان نمازگزاران جمعه 30 فروردین 98 لنگرود

  • برپائی ایستگاه صلواتی میلاد98امام عصر(عج)بامشارکت ستادنمازجمعه لنگرودوپایگاه ویژه بقیه الله(عج)لنگروددرمیعادگاه جمعه لنگرود

اسماعیل ادیب مرادی
اسماعیل ادیب مرادی
مسئول امور جوانان
سجاد گوهری لیلی
سجاد گوهری لیلی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
مهدی انگاره
مهدی انگاره
معاونت اداری و پشتیبانی
بنیامین فاتح پور اطاقوری
بنیامین فاتح پور اطاقوری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
لیلا رمضانی سلطانمرادی
لیلا رمضانی سلطانمرادی
معاونت خواهران
هادی حبیبی
هادی حبیبی
معاونت سیاسی - اجتماعی