تاريخ روز

شنبه 1396/4/3 - 38 : 17
  • خطبه های نماز جمعه 96/3/19امام جمعه محترم لالی

  • خطبه های نماز جمعه 96/3/12امام جمعه محترم لالی

  • خطبه های نماز جمعه 96/3/5امام جمعه محترم لالی

  • خطبه های نماز جمعه 29/ 2 / 96

خدامراد نجفی حاجی ور
خدامراد نجفی حاجی ور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رضا جمالپور
رضا جمالپور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
شاپور حاجی پور
شاپور حاجی پور
معاونت اداری و پشتیبانی
قاسم حسین وند
قاسم حسین وند
معاونت سیاسی - اجتماعی
بهروز سلجوقی
بهروز سلجوقی
مسئول امور جوانان