تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 4 : 12
  • خطبه های نماز جمعه امام جمعه محترم و معزز شهرستان لالی مورخ 20 /5 /96

  • خطبه های نماز جمعه امام جمعه محترم و معزز شهرستان لالی مورخ 13-5-96

  • گزارش پنجم مردادماه (سالروز نماز جمعه)

  • گزارش پنجم مردادماه (سالروز نماز جمعه)

خدامراد نجفی حاجی ور
خدامراد نجفی حاجی ور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رضا جمالپور
رضا جمالپور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
شاپور حاجی پور
شاپور حاجی پور
معاونت اداری و پشتیبانی
قاسم حسین وند
قاسم حسین وند
معاونت سیاسی - اجتماعی
بهروز سلجوقی
بهروز سلجوقی
مسئول امور جوانان