تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 5 : 7
  • امام جمعه موقت کوهدشت:با فسادهای مالی برخورد جدی شود!

  • خطبه های نماز جمعه کوهدشت 5خرداد 96:

  • خطبه های نماز جمعه کوهدشت 29اردیبهشت 96:

  • دیدار شورای منتخب شهر با امام جمعه کوهدشت

حسن رضایی
حسن رضایی
مسئول ستاد

فتح الله اولاد پور
فتح الله اولاد پور
معاونت اداری و پشتیبانی
زاهد آزادبخت
زاهد آزادبخت
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عظیم با ویسی
عظیم با ویسی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد کاکاوند
محمد کاکاوند
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی