تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 16 : 16
  • خطبه های نماز جمعه کوهدشت 23تیر 96:

  • همایش حجاب و عفاف

  • صیانت از حریم خانواده

  • جلسه کانون جوانان ستاد نماز جمعه با مسئولین فرهنگی ادارات شهرستان کوهدشت

حسن رضایی
حسن رضایی
مسئول ستاد

فتح الله اولاد پور
فتح الله اولاد پور
معاونت اداری و پشتیبانی
زاهد آزادبخت
زاهد آزادبخت
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عظیم با ویسی
عظیم با ویسی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد کاکاوند
محمد کاکاوند
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
ایرج شهبازی
ایرج شهبازی
مسئول امور جوانان