تاريخ روز

شنبه 1396/9/4 - 51 : 8
  • اقامه نماز جماعت در آموزشگاه دختران شاهد دوره اول متوسطه

  • خطبه های نماز جمعه 26آبان 96

  • جلسه هیات امنای مساجد

  • محافل عزاداری و نوحه خوانی گرامیداشت 28 صفر

حسن رضایی
حسن رضایی
مسئول ستاد

فتح الله اولاد پور
فتح الله اولاد پور
معاونت اداری و پشتیبانی
زاهد آزادبخت
زاهد آزادبخت
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عظیم با ویسی
عظیم با ویسی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد کاکاوند
محمد کاکاوند
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
ایرج شهبازی
ایرج شهبازی
مسئول امور جوانان