تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 11 : 23
  • دیدار نوروزی مدیر کل آبفا استان لرستان

  • دیدارنوروزی آقای دوستی عضو شورای شهر تهران

  • دیدار نوروزی فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان

  • دیدارنوروزی فرماندهی نیروی انتظامی

حسن رضایی
حسن رضایی
مسئول ستاد

فتح الله اولاد پور
فتح الله اولاد پور
معاونت اداری و پشتیبانی
سجاد فتحی
سجاد فتحی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
زاهد آزادبخت
زاهد آزادبخت
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عظیم با ویسی
عظیم با ویسی
معاونت سیاسی - اجتماعی