تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/30 - 35 : 12
  • نماز عید قربان

  • خطبه های نماز جمعه کوهدشت 3شهریور 96

  • خطبه های نماز جمعه کوهدشت 27مرداد 96:

  • خطبه های نماز جمعه کوهدشت 20مرداد 96:

حسن رضایی
حسن رضایی
مسئول ستاد

فتح الله اولاد پور
فتح الله اولاد پور
معاونت اداری و پشتیبانی
زاهد آزادبخت
زاهد آزادبخت
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عظیم با ویسی
عظیم با ویسی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد کاکاوند
محمد کاکاوند
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
ایرج شهبازی
ایرج شهبازی
مسئول امور جوانان