تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 56 : 8
  • جلسه شورای اداری آموزش وپرورش کوهسرخ

  • جلسه بیان احکام شرعی بانوان

  • اهدای جوایز به شرکت کنندگان مجمع قرآنی فاطمه الزهرا

  • شرکت درمراسم اطعام به فقرا

مرتضی زراعتکار
مرتضی زراعتکار
مسئول ستاد

نجمه مهديزاده
نجمه مهديزاده
معاونت خواهران
سجادزيرك بختياري
سجادزيرك بختياري
مسئول امور جوانان
رضاعليمرداني
رضاعليمرداني
معاونت سیاسی - اجتماعی
علي توحيدي نيا
علي توحيدي نيا
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدي زاده عباس
مهدي زاده عباس
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی