تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 5 : 7
  • خطبه های نماز جمعه 15 اردیبهشت 96 بخش کوهنانی

  • خطبه های نماز جمعه کوهنانی

  • جلسه ستاد نماز جمعه در 28 فروردین 96

  • خطبه های نماز جمعه 25 فروردین 96 بخش کوهنانی

نادر صالحی نیک
نادر صالحی نیک
مسئول ستاد

فهیمه کوهنانی
فهیمه کوهنانی
معاونت خواهران
شهاب دهقان نژاد
شهاب دهقان نژاد
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسن حسنی نیا
حسن حسنی نیا
معاونت فرهنگی و تیلبغی