تاريخ روز

جمعه 1398/1/2 - 30 : 12
  • دیدار مسئولین با امام جمعه محترم خشکبیجار

  • حضور هیات های ورزشی در دفتر امام جمعه محترم

  • حضور در مزار شهدای گرانقدر خشکبیجار

  • دیدار رئیس حوزه قضائیه با امام جمعه محترم خشکبیجار

سید عبدا.. حسینی
سید عبدا.. حسینی
مسئول ستاد

محمد ابراهیم نژاد
محمد ابراهیم نژاد
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی