تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/30 - 22 : 14
  • حل اختلاف بین بزرگان روستاهای شهرستانن خنداب

  • 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی گرامی باد

  • جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر به ریاست امام جمعه خنداب برگزار شد

  • جلسه ستاد مرکزی نماز جمعه برگزار شد

محمد صفاهانی
محمد صفاهانی
مسئول ستاد

محسن یادگاری
محسن یادگاری
مسئول امور جوانان
مجتبی یادگاری
مجتبی یادگاری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمددرویشی
محمددرویشی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نصرت اله زمانی
نصرت اله زمانی
معاونت اداری و پشتیبانی
عین الله زمانی
عین الله زمانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
فاطمه احمدی
فاطمه احمدی
معاونت خواهران