تاريخ روز

جمعه 1397/1/31 - 56 : 23
  • تجلیل از مسن ترین نمازگزار جمعه

  • فرهنگی

  • نشست کتابخوان آثار مولفان خاوران

  • نماز عید یعید قربان در مصلای نماز جمعه

صمد فتوحی
صمد فتوحی
مسئول ستاد

سعید اسودی
سعید اسودی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فاطمه رضوی
فاطمه رضوی
معاونت خواهران
حسن عسکری
حسن عسکری
معاونت اداری و پشتیبانی
علی لطفی
علی لطفی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حیدر بصیری
حیدر بصیری
معاونت فرهنگی و تیلبغی