تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 46 : 3
  • باید نقش کتاب در زندگی ما بیشتر شود

  • خون شهید حججی بسیاری از انسان ها را بیدار کرد

  • نوای عرفه در امامزاده اسحاق خرامه

  • اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرامه راه اندازی شد

بهرام کریمی خرامه
بهرام کریمی خرامه
مسئول ستاد