تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 29 : 19
  • سرکشی امام جمعه خرامه از خانواده های معظم جانبازان در روز جانباز

  • ماجراجویی در سوریه نابودی اسراییل را جلو می اندازد

  • حضورامام جمعه شهرستان خرامه در جلسه شورای اداری

  • دیدار نوروزی فرماندار به همراه مسئولین ادارات با امام جمعه شهرستان خرامه

بهرام کریمی خرامه
بهرام کریمی خرامه
مسئول ستاد