تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 1 : 9
  • حضوردرجمع مردم شهرکندر

  • احترام به شهدای گمنام شهرکندر

  • سرویس دهی رایگان به نمازگزاران جمعه

  • جلسه شورای مرکزی ستادنمازجمعه شهرستان

غلامحسین کیانی فرد
غلامحسین کیانی فرد
مسئول ستاد

مهدی خزاعی
مهدی خزاعی
مسئول امور جوانان
حسین صدیقی ثانی
حسین صدیقی ثانی
معاونت اداری و پشتیبانی
حوا شکاری
حوا شکاری
معاونت خواهران
محمد صفایی
محمد صفایی
معاونت سیاسی - اجتماعی
رضا زارع
رضا زارع
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مصطفی جهانی
مصطفی جهانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی