تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 29 : 19
  • حضور در منزل خانواده ی شهید کریمی به مناسبت 5 مرداد

  • حضور در منزل خانواده ی شهید ناصری به مناسبت 5 مرداد

  • تقدیر امام جمعه خفر از ستاد نماز جمعه خفر بخاطر فعالیت های این ستاد

  • برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت 5 مرداد توسط ستاد نماز جمعه خفر

احمد رضا نجاتی جزه
احمد رضا نجاتی جزه
مسئول ستاد