تاريخ روز

جمعه 1397/1/31 - 54 : 23
  • نماز جمعه 24 فروردین ماه 1397 شهرستان کاشمر

  • دیدار نوروزی جمعی از مسئولین محترم ادارات با امام جمعه محترم کاشمر

  • نماز جمعه 17فروردین ماه 1397 شهرستان کاشمر

  • حضور و سخنرانی امام جمعه محترم کاشمر و مسئول ستاد نماز جمعه قدیر شکوهی در جمع معتکفین مسجد جامع شهرستان کاشمر . - 12 فروردین ماه 1397 -

قدیرشکوهی خلیل آباد
قدیرشکوهی خلیل آباد
مسئول ستاد

احمد قادری کجغنه
احمد قادری کجغنه
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدی رشادتی
مهدی رشادتی
مسئول امور جوانان
مهدی اربابی
مهدی اربابی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مریم مهربان نیاء
مریم مهربان نیاء
معاونت خواهران
مجید یعقوبی
مجید یعقوبی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
صادق خلیلی
صادق خلیلی
معاونت اداری و پشتیبانی