تاريخ روز

شنبه 1400/8/1 - 48 : 3
  • نماز جمعه 16 مهرماه 1400 شهرستان کاشمر

  • گزارش تصویری از مراسم تکریم و معارفه امامان جمعه محترم شهرستان کاشمر

  • گزارش تصویری از مراسم تکریم و معارفه امامان جمعه محترم شهرستان کاشمر

  • گزارش تصویری از مراسم تکریم و معارفه امامان جمعه محترم شهرستان کاشمر

قدیرشکوهی خلیل آباد
قدیرشکوهی خلیل آباد
مسئول ستاد

مجید عزمی
مجید عزمی
معاونت اداری و پشتیبانی
احمد قادری کجغنه
احمد قادری کجغنه
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدی رشادتی
مهدی رشادتی
مسئول امور جوانان
مهدی اربابی
مهدی اربابی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مریم مهربان نیاء
مریم مهربان نیاء
معاونت خواهران
مجید یعقوبی
مجید یعقوبی
معاونت فرهنگی و تبلیغی