تاريخ روز

چهارشنبه 1400/7/28 - 59 : 18
  • برگزاری رزمایش همدلی و مواسات

  • گروه‌های جهادی منسجم شوند

  • طرح مواسات با محوریت مساجد برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر در البرز آغاز شد‌

  • شهادت امام هادی علیه السلام

سیدعلی اکبر میروکیلی
سیدعلی اکبر میروکیلی
مسئول ستاد

محمدحسن برهانی فر
محمدحسن برهانی فر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
امید
امید
معاونت اداری و پشتیبانی