تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 47 : 8
  • جلسه ستاد نماز جمعه

  • جلسه ستاد نماز جمعه

  • جلسه ستاد نماز جمعه

  • بازدید از تنها کتابخانه شهر

خسرو خاکشور ایدلیکی
خسرو خاکشور ایدلیکی
مسئول ستاد

محمد پیر زاده
محمد پیر زاده
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نجمه رحمانی کلات
نجمه رحمانی کلات
معاونت خواهران
علی اصغر ربانی قره تکان
علی اصغر ربانی قره تکان
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمدرضاصلاحی اسیق سو
محمدرضاصلاحی اسیق سو
مسئول امور جوانان