تاريخ روز

چهارشنبه 1397/7/25 - 24 : 21
  • خطبه های نمازجمعه 20 مهر 97 بخش کهک

  • عزاداری مردم ولایت مدار شهر کهک محرم 97

  • جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش کهک با حضور امام جمعه محترم 97/06/01

  • خطبه های نماز جمعه 12 مرداد 97 شهر کهک

سید موسی حسینی المدنی
سید موسی حسینی المدنی
مسئول ستاد