تاريخ روز

دوشنبه 1397/4/25 - 2 : 18
  • راهپیمایی روز قدس جمعه 25 خرداد در شهر کهک

  • خطبه های نمازجمعه 4 خرداد97 شهر کهک

  • راهپیمایی مردم همیشه در صحنه شهر کهک 97/02/21

  • خطبه های نمازجمعه 24 فروردین 97 شهر کهک

سید حمید اسماعیلی
سید حمید اسماعیلی
مسئول ستاد