تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 7 : 23
  • تشکیل ستاد روستایی اسفیز

  • برگزاری جلسه ستاد روستایی در روستای تلخ بخش

  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه کدکن

  • برگزاری مراسم میلاد رسول اکرم وامام صادق

رضا فرحپور
رضا فرحپور
مسئول ستاد

مهناز سادات حسین زاده
مهناز سادات حسین زاده
معاونت خواهران
محمدعلی معتمدی
محمدعلی معتمدی
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد حسن قرسری
محمد حسن قرسری
معاونت سیاسی - اجتماعی
سیدعباس سعادت مند
سیدعباس سعادت مند
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی