تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 13 : 12
  • برپایی نمایشگاه عکس

  • تقدیرازاعضای برترستادنمازجمعه

  • تودیع و معارفه رئیس دادگستری جویم

  • گرامیداشت یادوخاطره مرحوم آیت الله مشکینی

محمدصادق رضايي
محمدصادق رضايي
مسئول ستاد

داوودجوكاري
داوودجوكاري
معاونت سیاسی - اجتماعی
فاطمه گل كار
فاطمه گل كار
معاونت خواهران
ابوذرجوكار
ابوذرجوكار
معاونت اداری و پشتیبانی
عادل بلوچي
عادل بلوچي
معاونت فرهنگی و تیلبغی