تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 14 : 6
  • 6بهمن سالروزحماسه خونین مردم آمل گرامی باد

  • تقدیرازمکبرهفته نمازجمعه درجمع نمازگزاران96/10/29

  • نمازباشکوه جمعه96/10/29

  • جلسه ستادنمازجمعه جویم96/10/29

محمدصادق رضايي
محمدصادق رضايي
مسئول ستاد

علي اكبر اسلامي
علي اكبر اسلامي
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داوودجوكاري
داوودجوكاري
معاونت سیاسی - اجتماعی
فاطمه گل كار
فاطمه گل كار
معاونت خواهران
ابوذرجوكار
ابوذرجوكار
معاونت اداری و پشتیبانی
عادل بلوچي
عادل بلوچي
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سعیدراستگو
سعیدراستگو
مسئول امور جوانان