تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 41 : 4
  • جلسه شورای بشتیبانی سواد اموزی باحضورامام جمعه جویم

  • افتتاح ساختمان شهرداری جویم باحضورامام جمعه جویم

  • مسابقات فوتبال جام رمضانباحضورامام جمعه

  • هایش ائمه جماعات وهئت امنای مساجدجویم باحضورحاج آقا احمدی امام جمعه شهر جویم

محمدصادق رضايي
محمدصادق رضايي
مسئول ستاد

داوودجوكاري
داوودجوكاري
معاونت سیاسی - اجتماعی
فاطمه گل كار
فاطمه گل كار
معاونت خواهران
ابوذرجوكار
ابوذرجوكار
معاونت اداری و پشتیبانی
عادل بلوچي
عادل بلوچي
معاونت فرهنگی و تیلبغی