تاريخ روز

شنبه 1397/10/29 - 38 : 13
  • شرکت در مراسم رژه 31 شهریور

  • گلنگ زنی ساختمان دهیاری منجی شیرین جوین

  • ۳۹۷/۰۶/۰۱غبار روبی مزار شهدای گمنام

  • تقدیر و تشکر و دیدو بازدید از مسئول ستاد نماز جمعه شهرستان جوین

محمد کیوانلو- شهرستانکی
محمد کیوانلو- شهرستانکی
مسئول ستاد

براتعلی میرجهانگیری
براتعلی میرجهانگیری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهین ته بندی
مهین ته بندی
معاونت خواهران
حسن منجی فر
حسن منجی فر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محدرضامیمری
محدرضامیمری
معاونت سیاسی - اجتماعی
عبدالکریم نقابی
عبدالکریم نقابی
معاونت اداری و پشتیبانی
حمزه ملک خواهی
حمزه ملک خواهی
مسئول امور جوانان