تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 9 : 23
  • سخنرانی فرماندهی سپاه ناحیه جوین در روز پاسدار 31-01-97

  • تقدیر از رابطین اعتکاف درمساجد

  • دیدار از معتکفین جوین12-01-97

  • جلسه ستاد اعتکاف جوین

محمد کیوانلو- شهرستانکی
محمد کیوانلو- شهرستانکی
مسئول ستاد

براتعلی میرجهانگیری
براتعلی میرجهانگیری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهین ته بندی
مهین ته بندی
معاونت خواهران
حسن منجی فر
حسن منجی فر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محدرضامیمری
محدرضامیمری
معاونت سیاسی - اجتماعی
عبدالکریم نقابی
عبدالکریم نقابی
معاونت اداری و پشتیبانی
حمزه ملک خواهی
حمزه ملک خواهی
مسئول امور جوانان