تاريخ روز

شنبه 1398/3/4 - 35 : 19
  • شرکت در نماز جماعت روستای خیر آباد13-10-97

  • تجمع بزرگ بصیرتی در مسجد جامع شهر نقاب 09-10-97

  • جلسه ستاد برگزاری 9دی 01-10-97

  • مراسم گردهمایی خانواده های معظم شهداء و ایثار گران 26-09-97

محمد کیوانلو- شهرستانکی
محمد کیوانلو- شهرستانکی
مسئول ستاد

براتعلی میرجهانگیری
براتعلی میرجهانگیری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مهین ته بندی
مهین ته بندی
معاونت خواهران
حسن منجی فر
حسن منجی فر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محدرضامیمری
محدرضامیمری
معاونت سیاسی - اجتماعی
عبدالکریم نقابی
عبدالکریم نقابی
معاونت اداری و پشتیبانی
حمزه ملک خواهی
حمزه ملک خواهی
مسئول امور جوانان