تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 14 : 0
  • برگزاری مداحی در نماز جمعه در دهه محرم

  • توزیع نهار در روز جمعه بین نمازگزاران

  • برنامه ریزی پیرامون عید غدیر خم و دهه محرم

  • بزرگداشت 5 مرداد

سید اسماعیل جزایری
سید اسماعیل جزایری
مسئول ستاد

سهیلا زارع
سهیلا زارع
معاونت خواهران
حمید رضا امانی
حمید رضا امانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عبدالله جهانبازی
عبدالله جهانبازی
معاونت اداری و پشتیبانی
جمشید رستمی
جمشید رستمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داوود مختاری
داوود مختاری
مسئول امور جوانان
حسینعلی صیادی
حسینعلی صیادی
معاونت سیاسی - اجتماعی