تاريخ روز

چهارشنبه 1400/2/22 - 5 : 5
  • جلسه هم اندیشی با خیریه ها

  • جلسه منطقه ای ائمه جمعه

  • جلسه مجازی وتحلیل سیاسی

  • گرامیداشت روز جانباز

سید اسماعیل جزایری
سید اسماعیل جزایری
مسئول ستاد

سهیلا زارع
سهیلا زارع
معاونت خواهران
حمید رضا امانی
حمید رضا امانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عبدالله جهانبازی
عبدالله جهانبازی
معاونت اداری و پشتیبانی
جمشید رستمی
جمشید رستمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داوود مختاری
داوود مختاری
مسئول امور جوانان
حسینعلی صیادی
حسینعلی صیادی
معاونت سیاسی - اجتماعی