تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 17 : 8
  • تشکیل کارگروه فرهنگی

  • برنامه ریزی پیرامون مجری گری نماز جمعه

  • برنامه ریزی پیرامون عید فطر

  • برگزاری جشن نیمه شعبان

سید اسماعیل جزایری
سید اسماعیل جزایری
مسئول ستاد

سهیلا زارع
سهیلا زارع
معاونت خواهران
حمید رضا امانی
حمید رضا امانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عبدالله جهانبازی
عبدالله جهانبازی
معاونت اداری و پشتیبانی
جمشید رستمی
جمشید رستمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داوود مختاری
داوود مختاری
مسئول امور جوانان
حسینعلی صیادی
حسینعلی صیادی
معاونت سیاسی - اجتماعی