تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/30 - 23 : 14
  • بزرگداشت 5 مرداد

  • بازدید اعضای ستاد از غرفه های شهدای ستاد های نماز جمعه

  • تشکیل کارگروه فرهنگی

  • برنامه ریزی پیرامون مجری گری نماز جمعه

سید اسماعیل جزایری
سید اسماعیل جزایری
مسئول ستاد

سهیلا زارع
سهیلا زارع
معاونت خواهران
حمید رضا امانی
حمید رضا امانی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عبدالله جهانبازی
عبدالله جهانبازی
معاونت اداری و پشتیبانی
جمشید رستمی
جمشید رستمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داوود مختاری
داوود مختاری
مسئول امور جوانان
حسینعلی صیادی
حسینعلی صیادی
معاونت سیاسی - اجتماعی