تاريخ روز

سه شنبه 1397/8/29 - 19 : 3
  • عدم اعتماد به امریکا

  • دیدار اعضای ستاد با امام جمعه

  • دیدار امام جمعه محترم با مدیران شهرستان

  • برگزاری اردوی زیارتی حرم مطهر رضوی ویژه بانوان ستاد نمازجمعه

منصور فرزام فر
منصور فرزام فر
مسئول ستاد

بتول احمدی زاده
بتول احمدی زاده
معاونت خواهران
اسماعیل حقانی
اسماعیل حقانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
رمضانعلی فهیمی
رمضانعلی فهیمی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمدرضا حنیف پور
محمدرضا حنیف پور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد نظری
محمد نظری
مسئول امور جوانان
نوروزعلی نوروزی
نوروزعلی نوروزی
معاونت اداری و پشتیبانی