تاريخ روز

جمعه 1398/1/2 - 36 : 12
  • دیدار اعضای ستاد با امام جمعه

  • عدم اعتماد به امریکا

  • دیدار اعضای ستاد با امام جمعه

  • دیدار امام جمعه محترم با مدیران شهرستان

منصور فرزام فر
منصور فرزام فر
مسئول ستاد

بتول احمدی زاده
بتول احمدی زاده
معاونت خواهران
اسماعیل حقانی
اسماعیل حقانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
رمضانعلی فهیمی
رمضانعلی فهیمی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمدرضا حنیف پور
محمدرضا حنیف پور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نوروزعلی نوروزی
نوروزعلی نوروزی
معاونت اداری و پشتیبانی
میلاد ثقفی
میلاد ثقفی
مسئول امور جوانان