تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 55 : 4
  • راهپیمائی

  • نماز جمعه

  • جلسه ستاد

  • بزگداشت 9 دی

محمد حسین زحمت کش
محمد حسین زحمت کش
مسئول ستاد

داود شاکر
داود شاکر
معاونت سیاسی - اجتماعی
ابوطالب پروین
ابوطالب پروین
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد قائدی
محمد قائدی
مسئول امور جوانان
غلامحسین عباسی
غلامحسین عباسی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
صغری شاکر
صغری شاکر
معاونت خواهران
وح اله تندرو
وح اله تندرو
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی