تاريخ روز

شنبه 1396/2/9 - 34 : 4
  • نماز جمعه

  • اختتامیه مراسم اعتکاف

  • خیرین مدرسه ساز

  • سومین روز اعتکاف

محمد حسین زحمت کش
محمد حسین زحمت کش
مسئول ستاد

ایرج نجفی زاده خیرابادی
ایرج نجفی زاده خیرابادی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
داود شاکر
داود شاکر
معاونت سیاسی - اجتماعی
ابوطالب پروین
ابوطالب پروین
معاونت اداری و پشتیبانی
عباس نظافتی
عباس نظافتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد قائدی
محمد قائدی
مسئول امور جوانان