تاريخ روز

شنبه 1396/4/3 - 37 : 17
  • روز قدس

  • نماز جمعه

  • روز قدس

  • جلسه هم اندیشی روز قدس و عید فطر

محمد حسین زحمت کش
محمد حسین زحمت کش
مسئول ستاد

ایرج نجفی زاده خیرابادی
ایرج نجفی زاده خیرابادی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
داود شاکر
داود شاکر
معاونت سیاسی - اجتماعی
ابوطالب پروین
ابوطالب پروین
معاونت اداری و پشتیبانی
عباس نظافتی
عباس نظافتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد قائدی
محمد قائدی
مسئول امور جوانان
صغری شاکر
صغری شاکر
معاونت خواهران