تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 12 : 12
  • نماز جمعه

  • غبارروبی

  • نماز جمعه

  • جلسه ستاد نماز جمعه

محمد حسین زحمت کش
محمد حسین زحمت کش
مسئول ستاد

ایرج نجفی زاده خیرابادی
ایرج نجفی زاده خیرابادی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
داود شاکر
داود شاکر
معاونت سیاسی - اجتماعی
ابوطالب پروین
ابوطالب پروین
معاونت اداری و پشتیبانی
عباس نظافتی
عباس نظافتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد قائدی
محمد قائدی
مسئول امور جوانان
صغری شاکر
صغری شاکر
معاونت خواهران