تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 6 : 9
  • در حاشیه نماز جمعه

  • در حاشیه نماز جمعه

  • نماز جمعه

  • ویزیت بیماران

محمد حسین زحمت کش
محمد حسین زحمت کش
مسئول ستاد

داود شاکر
داود شاکر
معاونت سیاسی - اجتماعی
ابوطالب پروین
ابوطالب پروین
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد قائدی
محمد قائدی
مسئول امور جوانان
غلامحسین عباسی
غلامحسین عباسی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
صغری شاکر
صغری شاکر
معاونت خواهران
روح اله تندرو
روح اله تندرو
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی