تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 18 : 8
  • دیدار ریاست آموزش و پرورش و تعدادی از کارکنان با امام جمعه جاجرم

  • دیدار مدیر و تعدادی از کارکنان کمیته امداد جاجرم با امام جمعه جاجرم

  • تجلیل امام جمعه جاجرم از دو خبرنگار در جاجرم

  • شرکت امام جمعه جاجرم در جلسه شورای اداری جاجرم

قاسم عباسی
قاسم عباسی
مسئول ستاد

محمد علی نیکنام
محمد علی نیکنام
معاونت اداری و پشتیبانی
مسلم بشارتی
مسلم بشارتی
معاونت سیاسی - اجتماعی