تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 18 : 2
  • برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم در جاجرم

  • سخنرانی امام جمعه در مدرسه ولیعصر جاجرم

  • برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در مدرسه ولیعصر جاجرم

  • حضور امام جمعه درمدرسه ولیعصر جاجرم

قاسم عباسی
قاسم عباسی
مسئول ستاد

محمد علی نیکنام
محمد علی نیکنام
معاونت اداری و پشتیبانی
مسلم بشارتی
مسلم بشارتی
معاونت سیاسی - اجتماعی