تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 28 : 14
  • حضور امام جمعه در مسجد شیخ آدم جاجرم

  • حضور امام جمعه در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) جاجرم

  • v

  • ترتیل خوانی قرآن کریم در جاجرم

قاسم عباسی
قاسم عباسی
مسئول ستاد

محمد علی نیکنام
محمد علی نیکنام
معاونت اداری و پشتیبانی
مسلم بشارتی
مسلم بشارتی
معاونت سیاسی - اجتماعی