تاريخ روز

جمعه 1398/12/2 - 20 : 10
  • اردوی جهادی معاونت خواهران ستاد برگزاری نماز جمعه جهرم

  • دیدار و عیادت واحد خواهران ستاد نماز جمعه جهرم با همسر امام جمعه فقید جهرم

  • نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی درحاشیه نماز جمعه جهرم

  • حضور دانش آموزان مدارس مختلف در نماز جمعه این هفته جهرم

ناصر کاتبی
ناصر کاتبی
مسئول ستاد

صمد مصلی نژاد
صمد مصلی نژاد
معاونت اداری و پشتیبانی
وحید رزاق زادگان
وحید رزاق زادگان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین پاسته
حسین پاسته
معاونت سیاسی - اجتماعی
احسان رحمانیان
احسان رحمانیان
معاونت فرهنگی و تبلیغی
منصوره رحمانیان
منصوره رحمانیان
معاونت خواهران