تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 8 : 6
  • جلسه ستاد برگزاری نمازجمعه جهرم با حضور فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج

  • خطبه های نمازجمعه به امامت حضرت آیت اله دژکام

  • سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه جهرم

  • ایستگاه پزشک جمعه در مصلای نماز جمعه جهرم

احمد فخارزاده
احمد فخارزاده
مسئول ستاد

صمد مصلی نژاد
صمد مصلی نژاد
معاونت اداری و پشتیبانی
وحید رزاق زادگان
وحید رزاق زادگان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین پاسته
حسین پاسته
معاونت سیاسی - اجتماعی
احسان رحمانیان
احسان رحمانیان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فاطمه اسدیان
فاطمه اسدیان
معاونت خواهران