تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 48 : 4
  • خطبه های نمازجمعه به امامت حضرت آیت اله دژکام

  • سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه جهرم

  • ایستگاه پزشک جمعه در مصلای نماز جمعه جهرم

  • سخنرانی آیت الله دژکام در همایش سیاسی تیپ المهدی(عج) جهرم

احمد فخارزاده
احمد فخارزاده
مسئول ستاد

صمد مصلی نژاد
صمد مصلی نژاد
معاونت اداری و پشتیبانی
وحید رزاق زادگان
وحید رزاق زادگان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین پاسته
حسین پاسته
معاونت سیاسی - اجتماعی
احسان رحمانیان
احسان رحمانیان
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فاطمه اسدیان
فاطمه اسدیان
معاونت خواهران