تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 42 : 4
  • گردهمایی خواهران عضو ستاد نمازجمعه

  • همایش ستادهای نمونه استانی در مشهد مقدس

  • برگزاری جلسه ستاد نمازجمعه جهرم

  • جلسه مجمع مشورتی ستاد نماز جمعه جهرم

احمد فخارزاده
احمد فخارزاده
مسئول ستاد

اسماعیل عرشیان
اسماعیل عرشیان
معاونت اداری و پشتیبانی
سعید تیوایی
سعید تیوایی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی