تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 24 : 12
  • جلسه هماهنگی دستگاه های اجرائی جهت برپایی نمایشگاه از ایده تا خلاقیت در ستاد نمازجمعه جهرم

  • اردوی درون شهری جوانان و نوجوانان معاونت خواهران ستاد نمازجمعه جهرم

  • اردوی درون شهری گروه اندیشه ورز معاونت خواهران ستاد نمازجمعه جهرم

  • جلسه گروه اندیشه ورزان معاونت خواهران ستاد نمازجمعه جهرم

احمد فخارزاده
احمد فخارزاده
مسئول ستاد

اسماعیل عرشیان
اسماعیل عرشیان
معاونت اداری و پشتیبانی
سعید تیوایی
سعید تیوایی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی