تاريخ روز

جمعه 1397/6/30 - 28 : 0
  • 970623-نماز جمعه جعفریه

  • 970616-نماز جمعه جعفریه

  • 970526-نماز جمعه جعفریه

  • 970519-نماز جمعه جعفریه

قریب رضا صدیق
قریب رضا صدیق
مسئول ستاد

روح الله شعبانی
روح الله شعبانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی