تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 36 : 19
  • جلسه ستادنمازجمعه درروستای ارمش

  • جلسه هماهنگی مراسم گرامیداشت شهیدحججی درروستای اسلام آبادجایزان

  • حضورامام جمعه جایزان درامام زاده سیدالله وایرادسخنرانی

  • حضورامام جمعه واعضای ستاددرتشییع پدرشهیددرخشانیان

قدرت ا... درافشان
قدرت ا... درافشان
مسئول ستاد