تاريخ روز

يکشنبه 1397/3/6 - 20 : 17
  • دیدارازازادگان

  • جلسه ستادنمازجمعه جایزان

  • جلسه ستادنمازجمعه درروستای ارمش

  • جلسه هماهنگی مراسم گرامیداشت شهیدحججی درروستای اسلام آبادجایزان

قدرت ا... درافشان
قدرت ا... درافشان
مسئول ستاد