تاريخ روز

شنبه 1396/5/28 - 12 : 22
  • جلسه ستادنمازجمعه درروستای ارمش

  • جلسه هماهنگی مراسم گرامیداشت شهیدحججی درروستای اسلام آبادجایزان

  • حضورامام جمعه جایزان درامام زاده سیدالله وایرادسخنرانی

  • حضورامام جمعه واعضای ستاددرتشییع پدرشهیددرخشانیان