تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 6 : 12
  • جلسه ستادنمازجمعه درروستای ارمش

  • جلسه هماهنگی مراسم گرامیداشت شهیدحججی درروستای اسلام آبادجایزان

  • حضورامام جمعه جایزان درامام زاده سیدالله وایرادسخنرانی

  • حضورامام جمعه واعضای ستاددرتشییع پدرشهیددرخشانیان