تاريخ روز

چهارشنبه 1396/11/4 - 11 : 6
  • جلسه ستادنمازجمعه درروستای ارمش

  • جلسه هماهنگی مراسم گرامیداشت شهیدحججی درروستای اسلام آبادجایزان

  • حضورامام جمعه جایزان درامام زاده سیدالله وایرادسخنرانی

  • حضورامام جمعه واعضای ستاددرتشییع پدرشهیددرخشانیان

قدرت ا... درافشان
قدرت ا... درافشان
مسئول ستاد