تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 29 : 19
  • دیدارباجانبازان

  • دیدار مسئول تربیت بدنی با امام جمعه

  • مراسم جشن شب عید مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص)

  • مراسم شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

نعمت الله ایزدی
نعمت الله ایزدی
مسئول ستاد

مهدی صالحی
مهدی صالحی
مسئول امور جوانان
مجتبی قناعتی
مجتبی قناعتی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن صالحی
حسن صالحی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمدرضاایزدی
محمدرضاایزدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
کوکب یارعلی
کوکب یارعلی
معاونت خواهران
موسی عطایی
موسی عطایی
معاونت فرهنگی و تیلبغی