تاريخ روز

چهارشنبه 1395/10/29 - 7 : 5
  • نمایش کلیپ 9 دی در نماز جمعه شهر حصارگرمخان

  • مراسم یادبود رئیس فقیدمجمع تشخیص مصلت نظام در حصارگرمخان

  • گزارش نمازجمعه شهر حصارگرمخان

  • گزارش نماز جمعه مورخه 10دی ماه حصارگرمخان

عباس معصومی
عباس معصومی
مسئول ستاد

اباذرمصری
اباذرمصری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمدصادق معصومی
محمدصادق معصومی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی