تاريخ روز

سه شنبه 1396/5/3 - 14 : 4
  • گزارش عنلکرد نهاد امامت جمعه حصارگرمخان

  • گزارش تصویری نمازجمعه حصار26خرداد

  • نمازجمعه 13 اسفندماه 95 شهر حصارگرمخان

  • نمازجمعه 6 اسفندماه 95 حصارگرمخان

عباس معصومی
عباس معصومی
مسئول ستاد

اباذرمصری
اباذرمصری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمدصادق معصومی
محمدصادق معصومی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی